Προσκεκλημένοι Ομιλήτριες/τέςSabina Leonelli
Professor of Philosophy and History of Science, University of Exeter

Ο τίτλος της ομιλίας θα ανακοινωθεί σύντομα

Professor of Philosophy at King's College London and City University of New York Graduate Center

Ο τίτλος της ομιλίας θα ανακοινωθει σύντομα