Επιστημονική Επιτροπή

Θεόδωρος Αραμπατζής
Στέλιος Βιρβιδάκης
Κώστας Δημητρακόπουλος
Κατερίνα Ιεροδιακόνου
Βασίλειος Καρακώστας
Χρυσόστομος Μαντζαβίνος
Ελένη Μανωλακάκη
Δρακούλης Νικολινάκος
Γιάννης Στεφάνου
Αντώνης Χατζημωυσής
Στάθης Ψύλλος